20 lat Flaggfabriken

Jak dobrać flagę do masztu

Zamawiając flagę na maszt, trzeba wiedzieć jakiej wysokości jest maszt.
Przy flagach poziomych długość flagi powinna wynosić 1/4 długości masztu, a przy wimplach - 1/3 długości masztu.
W przypadku flag pionowych nie ma tak ścisłych wytycznych. Zwykle długość dłuższego boku flagi wynosi 1/3 wysokości masztu. Nie zaleca się, aby długość ta była większa niż 1/2 wysokości masztu. Szerokość flagi zwykle nie przekracza 150 cm.
Nie należy wieszać flag zbyt dużych, gdyż pod wpływem wiatru mogą one nawet uszkodzić maszt. Z tego też powodu zaleca się opuszczanie flagi lub jej zdejmowanie z masztu w okresach silnych wiatrów czy burz.
flagi na maszcie
mapka
Flaggfabriken Sp. z o. o.
Rurzyca k/Szczecina
ul. Goleniowska 38
72-123 Rurzyca


SPRZEDAŻ KRAJOWA:

e-mail:

tel.: +48 91 418 15 06
fax: +48 91 418 14 77
kom.: + 48 668 435 213
kom.: + 48 668 828 355


EXPORT:

e-mail:

mobile: + 48 668 435 212
mobile: + 48 668 607 395