20 lat Flaggfabriken

USTAWA O BARWACH NARODOWYCH

Przy planowaniu oflagowania należy pamietać o zachowaniu obowiązujących w tym zakresie reguł zawartych w tzw. Protokole Flagowym:
Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę.
W przypadku ekspozycji kilku różnych flag obowiązuje kolejność:
flagi narodowe wywieszamy w porządku alfabetu francuskiego zaczynając od lewej strony. Najpierw flagi państwowe, następnie wojewódzkie, gmin, flagi służbowe (np. Policji) i dalej flagi firmowe.
Flagi wiszące pionowo należy wywieszać w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w danym kraju. W przypadku flagi polskiej, góra flagi musi się znajdować po lewej stronie, a jeżeli jest eksponowana na maszcie z ruchomym ramieniem, góra flagi musi znajdować się przy maszcie.

Ustawa o barwach narodowych

Art. 4
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Wzór barw Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 2.

Art. 5.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzglednieniem art. 1 ust. 2.

Art. 6.
Flagą panstwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. Flagą panstwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym po środku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Wzory flagi panstwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3.

Art. 6a.
Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
mapka
Flaggfabriken Sp. z o. o.
Rurzyca k/Szczecina
ul. Goleniowska 38
72-123 Rurzyca


SPRZEDAŻ KRAJOWA:

e-mail:

tel.: +48 91 418 15 06
fax: +48 91 418 14 77
kom.: + 48 668 435 213
kom.: + 48 668 828 355


EXPORT:

e-mail:

mobile: + 48 668 435 212
mobile: + 48 668 607 395