20 lat Flaggfabiken

WARUNKI UŻYTKOWANIA FLAG

  1. Flaga powinna być zawieszona w odpowiedniej odległości od innych obiektów, takich jak: drzewa, budynki, inne maszty, itp. Odległość od innego obiektu musi być o co najmniej 20cm większa od szerokości flagi (np. przy fladze szerokości 120cm, najbliższy obiekt nie może być w odległości mniejszej niż 140cm). Jeżeli obok znajduje się maszt z inną flagą, odległość między masztami musi być większa niż suma szerokości obu flag powiększona o 20cm (jeżeli obok siebie zawieszone są 2 flagi o 120cm szerokości każda, to odległość między masztami powinna wynosić co najmniej 260cm).
  2. Flagę należy regularnie prać w temperaturze 40st. C. Zalecane jest pranie flagi co 2-3 tygodnie, jednak jeżeli zanieczyszczenia zewnętrzne są duże (np. bliskość węzłów komunikacyjnych, duże zanieczyszczenie powietrza), należy zwiększyć częstotliwość prania.
  3. Zaleca się, aby wysokość flagi nie przekraczała 1/3 wysokości masztu. Dopuszcza się, aby wysokość flagi była dłuższa - nie może jednak przekroczyć 1/2 wysokości masztu.
  4. Jeżeli prędkość wiatru przekracza prędkość 50km/h, należy opuścić flagę do połowy masztu. Przy wietrze przekraczającym prędkość 60km/h należy bezwzględnie zdjąć flagę z masztu.
  5. Jeżeli z powodu zbyt silnego wiatru nastąpi rozdarcie flagi, należy natychmiast zdjąć flagę z masztu, aby nie dopuścić do dalszego zniszczenia materiału.
mapka
Flaggfabriken Sp. z o. o.
Rurzyca k/Szczecina
ul. Goleniowska 38
72-123 Rurzyca


SPRZEDAŻ KRAJOWA:

e-mail:

tel.: +48 91 418 15 06
fax: +48 91 418 14 77
kom.: + 48 668 435 213
kom.: + 48 668 828 355


EXPORT:

e-mail:

mobile: + 48 668 435 212
mobile: + 48 668 607 395