Jak dobrać flagę do masztu

Flaga Nowej ZelandiiZamawiając flagę na maszt, trzeba wiedzieć jakiej wysokości jest maszt.
Przy flagach poziomych długość flagi powinna wynosić 1/4 długości masztu, a przy wimplach - 1/3 długości masztu.
W przypadku flag pionowych nie ma tak ścisłych wytycznych. Zwykle długość dłuższego boku flagi wynosi 1/3 wysokości masztu. Nie zaleca się, aby długość ta była większa niż 1/2 wysokości masztu. Szerokość flagi zwykle nie przekracza 150 cm.
Nie należy wieszać flag zbyt dużych, gdyż pod wpływem wiatru mogą one nawet uszkodzić maszt. Z tego też powodu zaleca się opuszczanie flagi lub jej zdejmowanie z masztu w okresach silnych wiatrów czy burz.